İlk Dersimiz

 / İlk Dersimiz

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


Evvelâ bir Fatiha ve üç İhlas-ı Şerif okuyup sevabını Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin Mübarek Ruhu Şeriflerine ve İmam-ı Ali, İmam-ı Hasan ve İmam-ı Hüseyin Radiyallahu anh ve Şeyh Hasan-ı Basri ve Pirimiz Gavsül Azam Abdülkadir Geylani ve Hacı Mustafa Hayri Baba’nın ve Şeyhimiz Hacı Mehmet Baba’nın ve bunlar arasında gelmiş geçmiş Silsileyi Meşayıhı Kiram Efendilerimizin Ervahı Şeriflerine hediye ettim.

Beş dakika ölüm halini düşündükten sonra Cenabı Hak’tan ve Silsileyi Meşayıhı Kiram Efendilerimizden Destur Himmet isteyerek Şeyhine beş dakika kadar Rabıta yap.İLAHİ ENTE MAKSUDİ VE RIZAİKE VE LİGAİKE MATLUBİ


33/ 100 defa Estağfirullah Elhamdülillah, sonunda “El Azim El Kerim Er Rahim Ellezi La ilahe illahu”

33/ 100 defa Allahümme Salli Ala Muhammedin ve alâ âli Muhammed, sonunda “Vesahbihi ve Sellim”

33/ 100 defa LA İLAHE İLLALLAH, sonunda bir defa “Muhammedur Resûlullah”

33/ 100 defa ALLAH, sonunda bir defa “Celle Celalühü”

33/ 100 defa İhlas-ı Şerif, her okunuşun başında besmele çekilecek.Bismillahirrahmânirrahîm,

Gulhüvallahü Ehâd Allahüssamed Lem Yelid ve Lem Yüled ve Lem Yeküllehü Küfüven Ehad. (Sadakallahül Azim)

Yeniden:

Bir Fatiha ve üç İhlas-ı Şerif okuyup sevabını Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin Mübarek Ruhu Şeriflerine ve Cemî Enbiya-i Mürselinin, Cariyari Güzin, Evlâdı Resûlun, Ezvacı Resûlun, Ashabı Resûlun, Tabîînin, Teb-ayı Tabîînin, Eimmei Müctehidin, Pirimiz Gavsül Azam Abdülkadir Geylani’nin ve Hacı Mustafa Hayri Baba’nın ve Şeyhimiz Hacı Mehmet Baba’nın ve bu tarikattan gelmiş geçmiş bil cümle Silsileyi Meşayıhı Kiram Efendilerimizin, Cemî Evliyaların, Ahirete intikal eden bil cümle mevtalarımızın ve alâ Cemî Mümin ve Müminatın ve alâ Cemî Müslim ve Müslimatın ve alel Melâiketi vel Mukarribinin Ervahı Şeriflerine hediye ettim, Sen vasıl eyle Ya Rabbi, amin.